Lettergrootte:
Bijgewerkt op: Woensdag, september 18 2019

Brandende bossen voor regen en andere klimaatrampen

Inhoud door: Inter Press Service

NAIROBI, augustus 9 2019 (IPS) - De dorpelingen die op de uitlopers van Mount Kenya wonen, hebben een overtuiging: als ze het bos verbranden, zal de regen komen.

"Over het algemeen geloven we dat de lucht bedekt is met een dikke laag ijs en dat alleen een bosbrand hoog genoeg kan stijgen om dit ijs te smelten en ons regenval geeft," Njoroge Mungai, een inwoner van het dorp Kiamungo, Kirinyaga County, dat zich bevindt aan de voet van Mount Kenya, vertelt IPS.

Het is dan ook geen wonder dat Kirinyaga een van de provincies is die het meest getroffen zijn door wilde bosbranden, volgens de Kenya Forest Services (KFS).

Tijdens de eerste twee maanden van dit jaar werden ten minste 114 bosbranden geregistreerd in Kenia, waarbij volgens KFS ten minste vijf grote bossen werden getroffen. In slechts enkele dagen in februari verwoestte een wild vuur een geschatte 80,000 acres van de bosheide van Mount Kenya. Bos- en natuurdeskundigen zijn ervan overtuigd dat gemeenschappen die rond deze bosgebieden wonen, verantwoordelijk zijn voor de branden.

Een dergelijk aanzienlijk verlies van bosbedekking is geen uniek verschijnsel in Afrika. En toch is ontbossing volgens een nieuw rapport een van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering.

Wetenschappers op de Intergouvernementeel panel voor klimaatverandering van de Verenigde Naties (IPCC) hebben opgemerkt dat de wereld naar een catastrofe staart.

Deze waarschuwingen zijn opgenomen in een nieuwe Speciaal IPCC-rapport over klimaatverandering en land (SRCCL) gisteren vrijgegeven, 8, in Genève, Zwitserland.

Mede geschreven door 107-wetenschappers, van wie bijna de helft afkomstig is uit ontwikkelingslanden en 40-percentage van vrouwen, stelt het rapport landbeheer centraal in het centrum van de woedende oorlog om klimaatverandering te bestrijden en stelt dat effectieve strategieën om de opwarming van de aarde aan te pakken moeten duurzame systemen voor landgebruik centraal stellen.

“Het nieuwe rapport van IPCC richt zich op het verband tussen de opwarming van de aarde en landgebruik. De kern van dit rapport is de samenhang tussen klimaatverandering en niet-duurzaam landgebruik, inclusief niet-duurzame mondiale voedselsystemen, ”vertelt Richard Munang, de subprogramma-coördinator klimaatverandering bij het Africa Office van de VN, aan IPS.

Munang zegt dat deze samenhang "al op de voorgrond komt in Afrika, vooral nu het continent bosbedekking verliest met een snelheid die veel hoger is dan het wereldwijde gemiddelde."

Hij legt verder uit dat Afrika wereldwijd de op één na hoogste kosten van landdegradatie draagt ​​- geschat op 65 miljard dollar per jaar - en dat dit de economische groei heeft belast.

"Terwijl de gemiddelde verliezen als gevolg van landdegradatie in de meeste landen worden geschat op negen procent van het bruto binnenlands product (bbp), zijn enkele van de zwaarst getroffen landen in Afrika en verliezen maar liefst 40 procent van hun bbp", zegt hij.

Het IPCC-rapport benadrukt dat hoewel klimaatverandering zelf de degradatie van het land kan verhogen door toename van regenvalintensiteit, overstromingen, droogte-intensiteit, hittestress en droge periodes, het landbeheerspraktijken zijn die het evenwicht van verhoogde landdegradatie hebben doen dalen. Het rapport merkte op dat landbouw, voedselproductie en ontbossing de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering zijn.

Volgens het rapport is land een kritieke hulpbron en ook onderdeel van de oplossing voor klimaatverandering. Naarmate meer land wordt afgebroken, wordt het echter minder productief en vermindert het tegelijkertijd het vermogen van de bodem om koolstof te absorberen. Dit verergert op zijn beurt de klimaatverandering.

Als gevolg van aanzienlijke veranderingen in landgebruik, begrazing en een aanzienlijke vermindering van de bodemvruchtbaarheid, zeggen onderzoekers van de VN nu dat een derde van de totale koolstofemissies afkomstig is van land.

Dr. Wilfred Subbo, docent natuurlijke hulpbronnen aan de Universiteit van Nairobi, neemt met bezorgdheid kennis van de bevindingen: "Land staat onder een enorme druk en we zien steeds meer hoe door de mens veroorzaakte veranderingen in het milieu bijdragen tot catastrofale koolstofemissies."

"We gaan inderdaad regelrecht een klimaatramp tegemoet en dit rapport heeft aangetoond hoe beschadigd land niet langer dient als die grote gootsteen die schadelijke kooldioxide-emissies absorbeert", vertelt hij aan IPS.

Het rapport merkte ook op dat "opwarming van de aarde en verstedelijking de opwarming van de aarde in steden en hun omgeving kunnen verbeteren, vooral tijdens warmtegerelateerde evenementen, waaronder hittegolven".

"Vorig jaar gaf het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties aan dat de stedelijke transitie in Afrika ongekend is qua schaal en snelheid en dat het continent vandaag 40 procent stedelijk is", zegt Subbo.

Gecoördineerde actie om klimaatverandering aan te pakken kan tegelijkertijd land, voedselveiligheid en voeding verbeteren en helpen om honger te stoppen, zei het IPCC in een verklaring. Het rapport benadrukt dat klimaatverandering alle vier pijlers van voedselzekerheid beïnvloedt: beschikbaarheid (opbrengst en productie), toegang (prijzen en het vermogen om voedsel te verkrijgen), gebruik (voeding en koken) en stabiliteit (verstoringen van beschikbaarheid).

"Voedselzekerheid zal in toenemende mate worden beïnvloed door toekomstige klimaatverandering door opbrengstdalingen - vooral in de tropen - verhoogde prijzen, verminderde voedingsstofkwaliteit en verstoringen van de toeleveringsketen," zei Priyadarshi Shukla, co-voorzitter van IPCC Working Group III, in de verklaring.

"We zullen verschillende effecten zien in verschillende landen, maar er zullen meer ingrijpende gevolgen zijn voor lage-inkomenslanden in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied," zei hij.

Munang wijst er echter op dat niet alles verloren is: "Meer dan 90 procent van de Afrikaanse landen hebben hun toezeggingen geratificeerd om de klimaatactie te versnellen om de 2015-overeenkomst van Parijs te bereiken."

Deze overeenkomst streeft naar een duurzame koolstofarme toekomst. Munang benadrukt dat dergelijke klimaatdoelstellingen landen ertoe aanzetten om ambitieuze milieuvriendelijke praktijken zoals agrobosbouw, het gebruik van organische meststoffen en schone energie te omarmen.

Hij zegt dat een aantal Afrikaanse landen op schema ligt. "Ethiopië heeft het heel goed gedaan en heeft een nieuw onofficieel wereldrecord neergezet van het planten van meer dan 350 miljoen bomen in slechts 12 uur."

Kenia wil volledig op groene energie rijden door 2020 en staat bekend als het grootste windpark in Afrika, net als Marokko met het grootste zonnepark ter wereld.

"De belangrijkste stap is om het perspectief te veranderen en deze acties te bekijken binnen het bredere doel om wereldwijd concurrerende ondernemingen op te bouwen met co-voordelen voor klimaatactie", zegt Munang.

Ondertussen, terug op de uitlopers van Mount Kenya, zegt Mungai dat er inspanningen zijn om de gemeenschap te informeren over bosbranden en het effect daarvan op zowel het land als het klimaat.

“Dit geloof zal tijd vergen om te veranderen omdat het is doorgegeven van onze grootvaders. Maar de provinciale overheid is gericht op het aanpakken van deze problemen, zodat toekomstige generaties zullen leren om dingen rechtstreeks te doen. ”


->

WORD VERBONDEN MET ONS

Abonneer je op onze nieuwsbrief