Lettergrootte:
Bijgewerkt: Woensdag, maart 29 2017

IFAD 2017 - Het is Women's Turn in plattelandsontwikkeling

Inhoud door: Inter Press Service

Mario Osava en Baher Kamal interview JOSEFINA STUBBS, kandidaat voor president van het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD)

BRASILIA, februari 6 2017 (IPS) - Josefina Stubbs, uit de Dominicaanse Republiek, kan de eerste vrouw om over het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD), die is gewijd aan het uitroeien van armoede op het platteland te worden.

IFAD is een agentschap van de Verenigde Naties opgericht in 1977 om te investeren in de arme boeren in ontwikkelingslanden, die driekwart van de armen in de wereld en ondervoed te vertegenwoordigen.

Stubbs heeft 35 jaar plattelandsontwikkeling ervaring, het meest recent in IFAD opgelopen, als regionaal directeur van de Latijns-Amerika en het Caribisch gebied Division (2008-2014) en later als Associate Vice-voorzitter van de strategie en kennis Department, alvorens te worden genomineerd voor president van IFAD door haar land.

Ze heeft een BA in Psychologie en Master's graden in Sociologie, Politicologie en Internationale Ontwikkeling, en heeft ook gewerkt voor Oxfam en de Wereldbank.

De verkiezingen vinden plaats op februari 14-15 tijdens de IFAD jaarlijkse bijeenkomst in het agentschap Rome hoofdkwartier. In haar voordeel, Stubbs geleid, als vice-president, het proces van het ontwerpen van het bureau Strategisch Kader 2016-2025, naast haar diepgaande kennis van hoe IFAD functies.

In zijn 40 jaar ervaring, heeft IFAD uitgetrokken 18.4 miljard dollar voor plattelandsontwikkeling projecten die in totaal 464 miljoen mensen hebben geprofiteerd. En zachte leningen en schenkingen van het Fonds gemobiliseerd veel grotere bedragen bijgedragen door overheden en andere nationale bronnen, als co-financiering.

Het stimuleren van de gewasopbrengsten van de kleine boeren, de bescherming van het milieu, de opleiding van arme boeren, en empowerment van jongeren en vrouwen zal haar prioriteiten zijn als ze wordt verkozen tot president van IFAD.

Ze beschreef haar ideeën en plannen in dit interview met IPS tijdens haar bezoek aan Brasilia in de eerste week van februari.

IPS: Wat richting en prioriteiten zal u als president van IFAD vast wanneer u gekozen?

JOSEFINA STUBBS: Ik zal mezelf wijden aan het werken met de regeringen van de IFAD-landen, in het bijzonder met lage en midden-inkomens landen, zodat ze kunnen vooraf bij het nakomen van de agenda 2030 in de rurale sector en het bereiken van duurzame ontwikkeling, met twee doelpunten : voedselzekerheid en armoedebestrijding. De uitvoering van de Agenda 2030 op het platteland, het ondersteunen van vrouwen en jongeren en bescherming van het milieu zal van vitaal belang voor de toekomst van de rurale sector.

Dit vraagt ​​om verhoging van de landbouwproductie en niet-agrarische productiviteit, om meer en beter te produceren, met het oog op een steeds groeiende bevolking te leveren, terwijl het stimuleren van kleinschalige landbouw om meer werkgelegenheid, diensten en inkomen te creëren. Een levendige landelijke sector is nodig om mensen op het platteland te houden, vooral de jongeren.

We moeten vrouwen sterker te ondersteunen in de productieve omgeving, en bij de verwerking van agrarische producten, alsmede de oprichting van ondernemingen aan te moedigen om de voordelen te versterken. Op deze manier nieuwe inclusive productieketens worden gegenereerd, en hun actieve betrokkenheid in de markt wordt versterkt. Het organiseren van de boeren is de sleutel tot het stimuleren van de omvang van de productie en handel, en aan de verbetering van de kwaliteitsnormen van de producten die steeds meer veeleisende consumenten te bereiken.

Overheidsbeleid zijn de paraplu waaronder IFAD nauwer kunnen samenwerken met overheden. Een voorbeeld is Brazilië, waar we werken met de nationale, provinciale en gemeentelijke overheden in het beleid om de markten en de overdracht van technologieën uit te breiden. IFAD activiteiten in Brazilië waren beperkt acht jaar geleden, maar nu hebben we afspraken met alle negen staten van de noordoostelijke regio van Brazilië, het verstrekken van financiële steun en technische bijstand. Dit is een ervaring die moet worden versterkt en meegenomen naar andere landen.

IPS: En wordt elke regio zal prioriteit worden gegeven, Afrika bijvoorbeeld?

JS: IFAD's prioriteit ligt waar de armen op het platteland zijn, het opleiden van hen en overheden bij het zoeken naar oplossingen. In Afrika hebben we veel middelen ontvangen en we moeten blijven doen. De Afrikaanse economie is sterk gebonden aan de rurale sector, zowel vanwege de werkgelegenheid en omdat de stedelijke en peri-urbane markten vragen om meer kwaliteit eten. Afrika heeft ondersteuning IFAD's vanwege de armoede, maar dat doen Aziatische landen zoals India, Vietnam en Cambodja.

IPS: Voor de eerste keer, drie vrouwen lopen voor het presidentschap van IFAD. Onderzoekers zeggen dat de middelen te bereiken meer efficiënte resultaten tegen armoede en honger als ze worden gegeven aan vrouwen. Wat moet IFAD doen voor vrouwen op het platteland, die deel uitmaken van meer dan 60 procent van de agrarische beroepsbevolking in de regio's in het zuiden en het slachtoffer zijn van ongelijkheid?

JS: Regeringen moeten worden aangemoedigd om een ​​grotere aanwezigheid van vrouwen in alle van de door het Fonds gefinancierde activiteiten te waarborgen. Maar we moeten het doen op een innovatieve manier, het afbreken van de traditionele belemmeringen voor de toegang van vrouwen tot openbare en particuliere goederen, leningen, technologie en de markten. We moeten nieuwe instrumenten specifiek aangepast aan het leven van vrouwen, hun behoeften te creëren, zodat ze nuttig zijn voor hen kan zijn. Het is absoluut dringend om de participatie van vrouwen en hun rol in het besluitvormingsproces over de investeringen die worden gedaan in hun gemeenschappen te vergroten, en voor hen om actieve onderwerpen in de uitvoering van deze investeringen.

IPS: Maar de technische en wetenschappelijke ontwikkeling is gegaan in grootschalige agrarische productie. Zou het geschikt zijn voor arme vrouwen op het platteland?

JS: In de landbouw, Brazilië heeft co-existentie tussen grootschalige en kleinschalige boeren aangetoond. Het heeft al nieuwe machines voor kleinschalige producenten, zoals tractoren en oogstmachines, evenals irrigatie. De vorderingen van de Braziliaanse Agricultural Research Corporation (Embrapa) in het verbeteren van de gewassen van de kleine boeren is buitengewoon. Brazilië heeft belangrijke technologieën ontwikkeld voor andere landen. Het heeft ook vooruitgang geboekt met productieve infrastructuur in gemeenschappen. Een voorbeeld hiervan is machines en koelwagens voor geitenmelk, geschikt voor smalle wegen. We moeten technologieën aangepast aan kleine bedrijven.

Voedselzekerheid is afhankelijk van kleinschalige producenten. In Afrika 60 procent van het basisvoedsel mand van de middenklasse is afkomstig van lokale kleine boeren. Als we dit niet de productie te verhogen, verliezen we de kans om de voedselzekerheid in deze landen te bevorderen. Dit werd bewezen. In de Dominicaanse Republiek, 80 procent van de basisproducten zijn afkomstig van kleinschalige producenten.

Het verhogen van de nationale productiecapaciteit brengt meer voordelen dan de uitgaven aan import. Het is een strijd gewonnen die wij zichtbaar te maken.

IPS: Heeft de VN Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) delen deze mening?

JS: Het werk van de drie agentschappen gevestigd in Rome - IFAD, FAO en het World Food Programme (WFP) - moet synergie te creëren. Zij hebben een belangrijke rol in de ondersteuning van de overheid bij het voldoen aan de doelstellingen van de Agenda 2030 in de rurale sector. Met de specifieke opdracht van elk agentschap, moeten we onze impact te vergroten - in de investeringen voor de armen op het platteland door middel van IFAD, door het versterken van de nationale en mondiale beleid dat het bereiken van voedselzekerheid en armoedebestrijding met het werk van de FAO uitgevoerd te vergemakkelijken, en door reinforcinge de humanitaire respons in de rurale sector, met de WPF heeft gedaan voor decennia.

IPS: Met betrekking tot het milieu, hoe kunnen IFAD en kleinschalige boeren bij te dragen tot de bescherming van de natuur en het klimaat?

JS: Klimaatverandering vraagstukken en het adequaat beheer van natuurlijke hulpbronnen moeten worden gezien in een breder perspectief in de rurale sector. Ik zal blijven verdedigen 'klimaat-smart landbouw' met eco-vriendelijke praktijken die ook inkomsten genereren. Maar daarnaast moeten we aandacht besteden aan het beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals water, energie, toerisme, of agro-bosbouw, die ook economische en ecologische voordelen voor de landelijke en stedelijke sectoren te genereren. We moeten streven naar de gemeenschappen, in het bijzonder inheemse gemeenschappen versterken, zodat ze effectief en efficiënt management van natuurlijke hulpbronnen.

IPS: Water is een groeiend milieuprobleem.

JS: Eerst en vooral, we moeten onze bekkens te beschermen, herbebossen, bewaren. Dan moeten we de irrigatiesystemen te veranderen, te vervangen overstroming irrigatie met nieuwe technieken. Soms is de oplossing eenvoudig. Opvang van regenwater, zoals in het noordoosten van Brazilië, is een voorbeeld. Het bedenken van oplossingen impliceert luisteren naar de lokale bevolking, niet opleggen benaderingen van ontwikkeling die niet zijn wat mensen nodig hebben.

IPS: Hoe zal IFAD houden of te versnellen armoedebestrijding, met als doel uit te roeien door 2030?

JS: Door de voor de Millennium Development Goals deadline, een miljard mensen waren uit de armoede getild. Nu is de uitdaging is om ze overeind te houden, maar we hebben nog steeds een miljard arme mensen in de wereld. We moeten onze prestaties in stand te houden en de resultaten uit te breiden. We moeten voorwaardelijke cash transfer programma's combineren met een toename van de productiviteit, de ondersteuning van kleinschalige producenten in hun productie en dienstverlenende bedrijven, steun voor de uitbreiding van de toegang tot technologieën als een instrument om de voordelen van de ontwikkeling uit te breiden. We moeten een rurale sector waar de jeugd ziet een toekomst te creëren en willen blijven.

Volg @https: //twitter.com/Baher_Kamal
VolgMarioOsava

Krijgen in verband met de VS

Abonneer je op onze nieuwsbrief