Lettergrootte:
Bijgewerkt: Woensdag, november 21 2018
Development Issues
De blauwe economie voor de blauwe planeet (Woensdag, 21 november 2018 10: 40)
Pleiten voor een Blue Economy-investeringsfaciliteit (Woensdag, 21 november 2018 10: 40)
Ongelijkheid ondermijnt democratie (Woensdag, 21 november 2018 10: 40)

Africa's Giant Blue Economy Potentieel

Inhoud door: Interpress Service

Mr. Toshitsugu Uesawa is de Japanse ambassadeur in Kenia en Siddharth Chatterjee is de VN Resident Coordinator naar Kenia.

NAIROBI, Kenia, november 6 2018 (IPS) - Met reden, Afrika is enthousiast over de vooruitzichten om te delen in de multi-triljoen maritieme industrie, met de Agenda 2063 van het continent, waarin de blauwe economie wordt voorgesteld als een van de belangrijkste bijdragers aan transformatie en groei.

De Verenigde Naties hebben de oceanen, meren en rivieren van Afrika beschreven als de "nieuwe grens van de Afrikaanse renaissance".

De Sustainable Blue Economy Conference vindt plaats in Nairobi van 26 november tot 28 november 2018. Wij prijzen de regeringen Kenia en Canada voor het leiden van dit belangrijke initiatief.

De VN-familie is verheugd om hier deel van uit te maken en Japan is vereerd om als co-host mee te doen.

Het thema van de Duurzame Blauwe Economie Conferentie en de 2030-agenda voor Duurzame Ontwikkeling, zal zich richten op nieuwe technologieën en innovatie voor oceanen, zeeën, meren en rivieren, evenals de uitdagingen, potentiële kansen, prioriteiten en partnerschappen.

"De conferentie biedt enorme kansen voor de groei van onze economie, met name sectoren zoals visserij, toerisme, zeevervoer, off-shore mijnbouw, onder andere op een manier die de landeconomie niet heeft gedaan", zei ambassadeur Macharia Kamau, hoofdsecretaris, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Kenia.

De conferentie is verankerd in de twee conceptuele pijlers van: duurzaamheid, klimaatverandering en het beheersen van vervuiling en productie, versnelde economische groei, banen en armoedebestrijding.

Overweeg het potentieel: meer dan de helft van de landen in het continent zijn kust- en eilandstaten. Afrika heeft een kustlijn van meer dan 47,000 km en 13 miljoen km2 van collectieve exclusieve economische zones (EEZ's).

Toch wordt maar heel weinig van het potentieel van de blauwe economie daadwerkelijk uitgebuit. Geschat wordt dat de kustlijn van Afrika momenteel een maritieme industrie ter waarde van $ 1 biljoen per jaar herbergt, maar mogelijk in drie jaar bijna drie keer zo waard is.

Terwijl het continent de belofte van welvaart vanuit zijn maritieme bronnen bekijkt, moet het een oog houden op de gevaren die op de loer liggen als dergelijke middelen niet goed worden beheerd.

Met het verhaal van olie-ontdekkingen moet duurzame exploitatie op basis van handhaving van nationale en internationale wetgeving richting geven aan alle strategieën voor exploitatie van de blauwe economie.

De huidige realiteit in de sector rechtvaardigt de voorzichtige aanpak: als gevolg van overexploitatie van de visbestanden in de regio, wordt geschat dat Afrika jaarlijks US 1.3 miljard dollar verliest.

Wereldwijd leiden laissez faire-activiteiten rond mariene bronnen tot vervuiling die de biodiversiteit en de volksgezondheid in gevaar brengt. Geschat wordt bijvoorbeeld dat jaarlijks tussen de vijf en 13 miljoen ton plastic de oceaan in gaat, waardoor jaarlijks minstens $ 13 miljard aan economische verliezen wordt veroorzaakt.

Voor het meer dan een kwart van de Afrikaanse bevolking die binnen 100 km van de kust woont en daar hun bestaansmiddelen ontleent, bieden klimaatverandering, stijgende zeetemperaturen, verzuring van de oceaan en stijgende zeespiegels allemaal verdere uitdagingen.

Dit zijn de uitdagingen waarmee SDG 14 op het gebied van instandhouding en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen wordt geconfronteerd.

Het is duidelijk dat, als het continent een levensvatbare blauwe economie wil creëren, Afrikaanse landen moeten beginnen met aandacht voor de huidige beperkte infrastructuur en capaciteiten om de maritieme veiligheid en de kustbescherming te waarborgen.

De tweede vereiste is het aangaan van partnerschappen, inclusief innovatieve financieringsmodellen, bij voorkeur aangestuurd door de particuliere sector.

De eerste tekenen zijn bemoedigend. Reeds meer dan de helft van de Afrikaanse landen heeft het Afrikaans handvest voor maritieme veiligheid en ontwikkeling ("het handvest van Lomé") goedgekeurd en overeenstemming bereikt over continentale mariene bescherming en veiligheidsmaatregelen. Dit omvat samenwerking op het gebied van opleiding, oprichting van nationale agentschappen voor maritieme coördinatie en, het allerbelangrijkste, harmonisatie van nationale maritieme wetgeving.

Het bovenstaande zal deel uitmaken van de langetermijnvisie van het continent voor de ontwikkeling van de blauwe economie, goed uitgewerkt in de Afrika geïntegreerde maritieme strategie (2050 AIM-strategie).

We moeten samenkomen om de complexiteit van de taak die voor ons ligt aan te pakken. Er zijn veel uitdagingen in de talrijke onderhandelingen, planning, coördinatie en taken van belanghebbendenbetrokkenheid die als eerste moeten worden bereikt.

Beleggers zullen overtuigd zijn om deel te nemen aan de Afrikaanse blauwe economie, wanneer een deel van het bovenstaande wordt geregeld. De afwezigheid van gegevens, beleid en wettelijke kaders zullen duidelijke belemmeringen vormen voor de grootschalige maritieme infrastructuurinvesteringen die nodig zijn om de ambitieuze doelstellingen van de 2050 AIM-strategie te realiseren.

Op de internationale Sustainable Blue Economy Conference die plaatsvindt in Nairobi, zullen veel investeerders en landen de gelegenheid hebben om te onderzoeken in welke sector van de blauwe economie zij realistisch gezien publieke en private investeringen kunnen concentreren.

Met de juiste regelgevingskaders zal de sector van de blauwe economie niet alleen de trajecten uit de armoede voor het continent laten zien, maar ze zullen ook zorgen voor een ecologisch duurzame toekomst.

De blauwe economie kan een aanjager zijn van de structurele transformatie van Afrika, duurzame economische vooruitgang en sociale ontwikkeling.

Volg @sidchat1

Krijgen in verband met de VS

Abonneer je op onze nieuwsbrief