Lettergrootte:
Bijgewerkt: Dinsdag 19 maart 2019

Bedrijfsvriendelijke en op rechten gebaseerde benaderingen om SDG's te bereiken

Inhoud door: Interpress Service

Dilum Abeysekera is oprichter en CEO, LEEG-net | LexEcon Consulting Group *

COLOMBO, Sri Lanka, feb 5 2019 (IPS) - De 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling die door alle VN-lidstaten in 2015 is goedgekeurd, is zijn vierde jaar van uitvoering ingegaan.

In termen van de geschatte kosten en de universele dekking van zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden, is dit het grootste ontwikkelingsprogramma ooit dat wordt uitgevoerd om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen genieten van vrede en welvaart.

LEEG-net (Legal & Economic Empowerment Global Network - https://www.leeg-net.org) is een multidisciplinair netwerk van professionals en een pro bono-partnerschap voor de in januari geïntroduceerde doelen, 2017 als antwoord op de wereldwijde oproep -to-action uitgebreid met de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling.

Het speelt een katalyserende rol bij het implementeren van de SDG's door juridische innovatie en empowerment van arme en achtergestelde groepen te bevorderen bij het aanpakken van de 'grootste wereldwijde uitdaging van uitroeiing van armoede' - de bindende rode draad doorheen de 17-doelen.

Volgens LEEG-net is de focus op legale innovatie een voortdurende zoektocht naar nieuwe strategieën en manieren van denken over wat de wet kan doen op het gebied van ontwikkeling.

De focus op juridische empowerment als een op mensenrechten gebaseerde benadering van ontwikkeling is een poging om de wet te laten werken voor de arme en kansarme groepen door hun vermogen om armoede te weerstaan ​​te vergroten en eroverheen te komen.

LEEG-net verbindt de twee thema's op grond van hun gedeelde belang bij het vinden van oplossingen voor uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Huidige status van de implementatie van SDG's

Het rapport over duurzame ontwikkelingsdoelen 2018, gepubliceerd door de Verenigde Naties, beoordeelt de voortgang in het derde jaar van implementatie van de 2030-agenda.

In het rapport wordt gesteld dat het tempo van de wereldwijde vooruitgang niet in overeenstemming is met de ambities van de agenda, waardoor onmiddellijke en versnelde actie door landen en belanghebbenden op alle niveaus noodzakelijk is.

Het 2018 SDG Index en Dashboards-rapport zijn gezamenlijk gepubliceerd door Bertelsmann Stiftung en het UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) biedt een ranglijst van landen aan de hand van de totale SDG-index van de algehele prestaties.

Het bevat ook een bijgewerkte beoordeling van de afstand van landen tot het bereiken van de SDG's. De belangrijkste bevindingen zijn:

(a) In het rapport staat: "Voor de eerste keer kunnen we aantonen dat geen enkel land op schema ligt om alle doelen van 2030 te bereiken. Bijvoorbeeld Zweden, Denemarken en Finland bovenaan de 2018 SDG-index, maar ze moeten de voortgang naar het behalen van een aantal doelen aanzienlijk versnellen, waaronder doel 12 (duurzame consumptie en productie) en doel 13 (klimaatactie) "

(b) De meeste G 20-landen zijn begonnen met de implementatie van SDG's, maar er zijn nog belangrijke hiaten.

(c) De verschillen in prestaties zijn het grootst in de richting van universele voltooiing van het secundair onderwijs.

(d) Landen die een conflict ervaren hebben een aantal van de scherpste omkeringen meegemaakt, met name in de richting van het bereiken van doel 1 (geen armoede) en doel 2 (geen honger).

(e) De vooruitgang op weg naar duurzame consumptie en productiepatronen is te traag. Landen met een hoog inkomen behalen de laagste scores op doel 12 (duurzame consumptie en productie) en doel 14 (leven onder water).

(g) Landen met een hoog inkomen genereren negatieve SDG-spillover-effecten.

Mensenrechtenstichting van de SDG's

De 2030-agenda is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtenverdragen.

Volgens een analyse van het Deense instituut voor mensenrechten zijn ongeveer 92% van de 169 SDG-doelen gebaseerd op de bepalingen van internationale mensenrechtenverdragen en arbeidsconventies.

LEEG-net beschouwt de 2030-agenda en de SDG's als een herformulering van universele mensenrechten die de drie dimensies van duurzame ontwikkeling omvatten: sociaal, ecologisch en economisch.

De SDG's kunnen worden beschouwd als een op doelstellingen gebaseerd operationeel plan voor de verwezenlijking van mensenrechten, waaronder het recht op ontwikkeling zoals erkend door internationale, regionale en nationale instrumenten.

De 'mensenrechtenbasis' van de 2030-agenda rechtvaardigt de aanname van een op mensenrechten gebaseerde benadering voor het implementeren van de SDG's. Een op mensenrechten gebaseerde benadering van ontwikkeling beoogt ontwikkelingsdoelen te bereiken door een wettelijke routekaart te volgen.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948), de twee internationale verdragen die respectievelijk zijn aangenomen in 1966 over burgerrechten en politieke rechten, en economische, sociale en culturele rechten, samen met andere mensenrechteninstrumenten die werkzaam zijn op internationaal, regionaal en nationaal niveau, vormen de wettelijke routekaart. van een op rechten gebaseerde benadering van ontwikkeling.

Met als doel de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling te bevorderen, probeert LEEG-net om bedrijfsvriendelijke en op mensenrechten gebaseerde benaderingen (of een holistische benadering) op te nemen in nationale actieplannen voor het implementeren van de SDG's.

Het voorgestelde mechanisme is het bevorderen van juridische, economische en technologische empowerment van mensen, inclusief de arme en kansarme groepen binnen de mensenrechtenstichting van de SDG's.

Dit proces wordt gevisualiseerd door de infographic genaamd SDG Temple of Justice - een schets van een blauwdruk ontwikkeld door het LEEG-net-team (web: https://www.leeg-net.org/sdg-temple-of-justice).

Deze blauwdruk beoogt prioriteit te geven aan beleid en acties om achtvoudige rechten te bevorderen die met name voor ontwikkelingslanden als noodzakelijk worden beschouwd om de SDG's volledig te realiseren.

Deze rechten, zoals weergegeven door pijlers van de infographic, zijn Gendergelijkheid, Eigendomsrechten, Contractrechten, Zakelijke rechten, Arbeidsrechten, Recht op een effectieve remedie, Recht op informatie en Recht op ontwikkeling. Klik op de pijlers van de infographic SDG Temple of Justice om te zien hoe deze rechten van kritisch belang zijn voor het bereiken van de SDG's.

De inzet van de lidstaten om een ​​bedrijfsvriendelijke aanpak te hanteren, inclusief efficiënte wettelijke en regelgevende kaders, bevordert innovatie, werkgelegenheid en inclusieve groei.

Zoals ondersteund door empirisch bewijs, hebben acties van overheidsinstellingen die de rechten van bedrijven bevorderen, beschermen en waarborgen (ongeacht hun omvang) een directe impact op het terugdringen van armoede.

Economieën met betere bedrijfsregels hebben gemiddeld een lager armoedepeil (Doing Business-2018, Wereldbank). Dergelijke verbintenissen zijn vereist om SDG's 1, 2, 5, 8 en 10 in het bijzonder te helpen bereiken.

LEEG-net beschouwt de 'Ease of Business' (EODB) score als een effectieve indicator voor het meten van de 'SDG-gereedheid' van nationale bedrijfsregelgevingskaders.

De EODB-score is ontwikkeld door het Doing Business-team van de Wereldbank om de positie van een economie aan te geven aan de beste regelgevingspraktijk met betrekking tot 10 indicatorsets - de beste score is ingesteld op 100 en de slechtste prestatie is ingesteld op 0.

LEEG-net is van mening dat een aanzienlijk aantal SDG-doelen van de 2030-agenda gemakkelijk kan worden behaald als landen een EODB-score van 80 of meer behouden.

Web: www.leeg-net.org | www.lexecongroup.com

Krijgen in verband met de VS

Abonneer je op onze nieuwsbrief