Lettergrootte:
Bijgewerkt op: Woensdag, september 18 2019

Een sleutelrol voor 1.8 miljard jongeren in de 2030-ontwikkelingsagenda van de VN

Inhoud door: Inter Press Service

VERENIGDE NATIES, augustus 16 2019 (IPS) - Het VN-bevolkingsfonds (UNFPA) is ervan overtuigd dat 's werelds 1.8 miljard adolescenten en jongeren - een kwart van de wereldbevolking - een sleutelrol moeten spelen bij de uitvoering van de 2030-ontwikkelingsagenda van de VN.

In een interview met IPS zei Dereje Wordofa, adjunct-uitvoerend directeur (programma) van UNFPA: "Jonge mensen staan ​​centraal in duurzame ontwikkeling".

"Als we niet werken met, en voor hen, is er geen manier om de duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken door 2030, of de drie transformerende resultaten van UNFPA," waarschuwde hij.

Via "My Body, My Life, My World!" Draagt ​​UNFPA ook bij aan elk van de vijf prioriteiten van de algemene jeugdstrategie van de VN, "Youth 2030".

"Als we coherente, op maat gemaakte, grootschalige hervormingen en investeringen doen, vooral in gezondheid (inclusief seksuele en reproductieve gezondheid), ontwikkeling van vaardigheden en werkgelegenheid, kunnen die landen een enorm demografisch dividend behalen van hun gezonde, krachtige jonge bevolking" Dereje Wordofa , Adjunct-uitvoerend directeur van het UNFPA (programma)
"Dit zijn betrokkenheid, participatie en belangenbehartiging, geïnformeerde en gezonde grondslagen, economische empowerment door fatsoenlijk werk en vrede en veerkracht," merkte hij op.

Tijdens de Internationale Jeugddag op augustus 11 klaagde VN-secretaris-generaal Antonio Guterres dat scholen "jongeren niet uitrusten met de vaardigheden die ze nodig hebben om de technologische revolutie te doorstaan."

Vorig jaar benadrukte hij ook het belang van jonge mensen bij het aanpakken van de uitdagingen waarmee de hedendaagse wereld wordt geconfronteerd, zoals vrede, de gevolgen van klimaatverandering en groeiende ongelijkheden.

“De beste hoop [om deze] aan te pakken is bij de nieuwe generaties. We moeten ervoor zorgen dat we sterk kunnen investeren in die nieuwe generaties, 'zei Guterres, en drong er bij de internationale gemeenschap op aan zich volledig in te zetten voor het aanpakken van een belangrijk probleem van jeugdwerkloosheid.

Op de vraag hoe realistisch de strategie van UNFPA was in door armoede getroffen gemeenschappen die worstelden om te overleven met minder dan $ 1.25 per dag, vertelde Wordofa aan IPS: “Ik heb gewoond en gewerkt in veel landen die getroffen zijn door armoede en ontbering, ook niet in mijn eigen Ethiopië. ben het meer met je eens ”

Hij zei dat Sustainable Development Goal 1 (SDG 1) een spil is voor alle andere SDG's en in alle ontwikkelingssectoren “dragen we bij aan het terugdringen van armoede. Ik geloof dat empowered young people hier ook een cruciale rol zullen spelen ”.

“Bij UNFPA zijn we ervan overtuigd dat een van de meest essentiële manieren om duurzame ontwikkeling te bereiken ligt in het opleiden en in staat stellen van jonge mensen om beslissingen te nemen over hun gezondheid en welzijn, door hen de middelen te geven om de leiding over hun leven te nemen, ontwikkeling te stimuleren en om vrede te bewaren ”.

"We moeten erkennen dat adolescenten en jongeren de meerderheid van de bevolking vormen in veel economisch arme landen," verklaarde hij.

"Als we coherente, op maat gemaakte, grootschalige hervormingen en investeringen doen, vooral in gezondheid (inclusief seksuele en reproductieve gezondheid), ontwikkeling van vaardigheden en werkgelegenheid, kunnen die landen een enorm demografisch dividend behalen van hun gezonde, krachtige jonge bevolking," zei Wordofa, die eerder diende als de International Regional Director, Oost- en Zuid-Afrika, bij SOS Kinderdorpen en Regional Director voor Afrika bij het American Friends Service Committee.

In dit verband wees hij erop dat UNFPA's "Mijn lichaam, mijn leven, mijn wereld!" Een mensgerichte benadering is: "we benadrukken hoe alle verschillende kwesties die van invloed zijn op adolescenten en jongeren vandaag de dag onderling verbonden en onafscheidelijk zijn".

“Zonder rechten en keuzes over hun lichaam is het bijvoorbeeld niet mogelijk voor jonge mensen om volledige controle over hun leven te hebben en hun gemeenschappen actief vorm te geven en armoede te beëindigen. Daarom moeten we ons blijven richten op de complexe determinanten die de gezondheid en het welzijn van jongeren beïnvloeden, 'merkte hij op.

Fragmenten uit het interview:

IPS: Hoe zou u de nieuwe strategie van UNFPA voor adolescenten en jongeren het beste beschrijven?

WORDOFA: UNFPA's visie is om een ​​wereld te creëren waarin elke jongere zijn eigen keuzes kan maken en van zijn rechten kan genieten. De strategie met de titel 'Mijn lichaam, mijn leven, mijn wereld!' Is onze nieuwe oproep voor elke jongere om de kennis en macht te hebben om geïnformeerde keuzes te maken over hun lichaam en leven, en deel te nemen aan het transformeren van hun wereld.

De strategie plaatst jonge mensen - hun talenten, verwachtingen, perspectieven en unieke behoeften - in het centrum van duurzame ontwikkeling en biedt een nieuwe benadering om samen te werken met, te investeren in en jonge mensen over de hele wereld te ondersteunen. Het omvat alles wat door wereldleiders werd gevraagd en beloofd tijdens de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD) terug in 1994 in Caïro.

"My Body, My Life, My World!" Biedt een nieuw verhaal voor al het jeugdwerk van UNFPA, voortbouwend op het strategische plan van de organisatie en de "Youth 2030" -strategie van de VN, en waarbij de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van jongeren centraal staan van wat we doen, zowel in ontwikkelings- als humanitaire situaties.

Naast de cruciale noodzaak voor jongeren om van hun recht op seksuele en reproductieve gezondheid te genieten, omvat de strategie ook hun fundamentele recht om deel te nemen aan duurzame ontwikkeling, humanitaire actie en duurzame vrede.

Door met en voor jongeren te werken, zullen we ons bezighouden met de drie gebieden die voor hen belangrijk zijn: hun lichaam, leven en wereld. Dit zal essentieel zijn als we eindelijk de belofte van de ICPD van rechten en keuzes voor alle adolescenten en jongeren willen waarmaken.

IPS: Werkt u aan een deadline voor de implementatie ervan?

WORDOFA: UNFPA wil zijn drie transformatieve doelen bereiken door 2030; namelijk nul onvervulde behoefte aan gezinsplanning, nul moedersterfte en nul geweld en schadelijke praktijken tegen vrouwen en meisjes. "Mijn lichaam, mijn leven, mijn wereld!" Zal een belangrijke versneller zijn om deze drie doelen te bereiken.

IPS: Denkt u dat de 1.8 miljard jongeren en jongeren in de wereld nu grotendeels gemarginaliseerd blijven in beslissingen met betrekking tot reproductieve gezondheid, huwelijk en het dragen van kinderen?

WORDOFA: Ja! Het is een triest feit dat veel te veel jonge mensen nog lang niet in staat zijn om hun reproductieve rechten uit te oefenen, ondanks dat ze vijfentwintig jaar geleden door wereldleiders op de Internationale Conferentie over bevolking en ontwikkeling in Caïro zijn beloofd.

De cijfers zijn enorm: 21 procent van de meisjes wereldwijd is getrouwd vóór 18. Tienduizenden meisjes trouwen elke dag. En elke dag bevallen 20,000-meisjes jonger dan 18 in ontwikkelingslanden: dit zijn 7.3 miljoen geboorten per jaar.

De keuzes die jonge mensen maken - of moeten maken - bepalen nu hun leven, hun toekomst als volwassenen en de gezondheid van toekomstige generaties. Een enkele keuze om bijvoorbeeld op school te blijven, kan bescherming bieden tegen vroege zwangerschap, kindhuwelijken, gendergerelateerd geweld en HIV-infectie.

Toch zullen veel jonge mensen die keuze niet kunnen maken. Armoede, humanitaire crises, ras, etniciteit, geslacht en culturele tradities zijn slechts enkele van de belemmeringen die in de weg kunnen staan.

IPS: Welke rol kan het maatschappelijk middenveld spelen bij de bevordering van de jeugdstrategie in de ontwikkelingslanden?

WORDOFA: Het echte verschil maken in het leven van jongeren berust op gedeeld leiderschap en gedeelde verantwoordelijkheid. Door jongeren geleide en jeugdwerkende organisaties, regeringen, gemeenschapsleiders, VN-entiteiten, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld, de particuliere sector en de media hebben allemaal een essentiële rol te spelen.

Als UNFPA zijn we er trots op een vertrouwde bondgenoot en partner te zijn voor jeugdleiders, organisaties en netwerken. We investeren systematisch in het versterken van nationale en regionale door jongeren geleide netwerken en baanbrekende modellen voor leiderschap en participatie van jongeren in veel landen.

Adolescenten en jongeren profiteren beide van onze programma's en leveren als onze hechte partners essentiële bijdragen aan het vormgeven van hun ontwerp en implementatie.

Voor "My Body, My Life, My World!" Zijn we verheugd om onze partnerschapsbasis te versterken en te verbreden en samen te werken met door jongeren geleide organisaties, gemeenschapsorganisaties, maar ook iNGO's, om gezamenlijke implementatie-inspanningen met jongeren op te schalen.

IPS: Hoe wordt uw jonge professionele netwerk - de Tangerines - beschreven als het eerste in zijn soort in het VN-systeem, ingezet bij het promoten van uw nieuwe strategie?

WORDOFA: De mandarijnen speelden een belangrijke rol bij het formuleren en vormgeven van de strategie. We zullen blijven zorgen voor een veilige ruimte en een organisatiecultuur bevorderen die jonge professionals binnen UNFPA aanmoedigt nauw verbonden te zijn met de implementatie van "Mijn lichaam, mijn leven, mijn wereld!" We weten dat we moeten beginnen met het gesprek.

In de conceptfase van de strategie hebben we een globaal onderzoek met Tangerine-leden uitgevoerd en overleg gevoerd met onze uitvoerend directeur, dr. Natalia Kanem, en de gezant van de secretaris-generaal van de VN om te onderzoeken hoe UNFPA voor jongeren zorgde en wat er zou kunnen worden versterkt.

We zijn van plan om nauw samen te werken met de mandarijnen voor de wereldwijde lancering en promotie van de strategie, evenals bij het nadenken over hoe we jongeren kunnen bereiken en de strategie kunnen operationaliseren.

De schrijver kan worden gecontacteerd op Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

WORD VERBONDEN MET ONS

Abonneer je op onze nieuwsbrief